จำหน่าย สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถบรรทุก เทปสะท้อนติดท้ายรถบรรทุก แผ่นสะท้อนแสง มาตรฐานกรมขนส่ง

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดรถบรรทุก เทปสะท้อนแสงติดท้ายรถ แผ่นสะท้อนแสง 3M, Reflex, DM แท้ 100% มาตรฐานกรมขนส่ง

ตามที่ กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถบรรทุก รถพ่วง และรถโดยสาร ติดตั้ง สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ที่มีคุณลักษณะ สี ขนาด ตามมาตรฐาน UNECE R104.00 และตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเวลากลางคืน โดยมีผลบังคับใช้กับรถบรรทุก รถพ่วง และรถโดยสาร ที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ต้องติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงที่สามารถสังเกตเห็นในเวลากลางคืนได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

แหล่ง: สรุปประกาศกรมการขนส่งทางบก

สินค้า

ขนาด

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M สีเหลือง มาตรฐานกรมขนส่ง

55mm.x50m.

55mm.x5m.

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M สีขาว มาตรฐานกรมขนส่ง

55mm.x50m.

55mm.x5m.

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M แดง มาตรฐานกรมขนส่ง

55mm.x50m.

55mm.x5m.

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Reflex สีเหลือง มาตรฐานกรมขนส่ง

55mm.x50m.

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง DM สีเหลือง มาตรฐานกรมขนส่ง

55mm.x50m.

การติดตั้งสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง

1. การติดตั้งสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงด้านท้ายของรถบรรทุก

– เฉพาะรถที่มีความกว้าง 2.1 เมตร ขึ้นไป

– ใช้กับสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง สีเหลือง หรือ แดง

2. การติดตั้งสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงด้านข้างของรถบรรทุก

– ใช้กับสติ๊กเกอร์แถบสะท้อนแสง สีเหลือง หรือ ขาว

– เฉพาะที่มีความยาว 6 เมตรขึ้นไป

การติดตั้งสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรถบรรทุกประเภทต่างๆ

สติ๊กเกอร์แถบสะท้อนแสงกับรถบรรทุก2

ติดต่อ | สั่งซื้อสินค้า | ขอใบเสนอราคา
Tel: 02-757-9272
Mobile: 086-399-0020
Fax: 02-757-8998
Website: www.uslinepack.com
Email: info@uslinepack.com
Line: @uslinepack